Välkommen till Gemenskapen!

Bli Medlem i Finnsafe

Vilka Fördelar Har Medlemskap i Finnsafe?

Vill du vara en del av ett inflytelserikt nätverk av säkerhetsexperter? Gå med i vår aktiva grupp! Som medlem i Finnsafe ry blir du del av en stor gemenskap av säkerhetsexperter (cirka 400 medlemmar). Våra medlemmar tjänstgör hos sina arbetsgivare i olika expertroller inom säkerhetsområdet (som yrkeshälsa och säkerhet, brandskydd, säkerhet och miljöskydd) och positioner (som riskhanteringschef, skyddschef, arbetsmiljöchef och säkerhetsingenjör).

Vi erbjuder våra medlemmar många förmåner, vilket hjälper dig att hålla dig i framkant inom ditt område och utvecklas professionellt! Våra evenemang och utbildningar ger också en unik möjlighet att nätverka med andra säkerhetsexperter.

Finnsafes Evenemang och Utbildningar Förbättrar Dina Färdigheter

Att stödja våra medlemmars yrkesutveckling är viktigt för Finnsafe. Vi erbjuder den senaste informationen om arbetsmiljöfrågor genom gratis medlemsmöten och betalda utbildningar. Vi arrangerar också årliga Finnsafe-utbildningsdagar. Vartannat år anordnar vi TTP-evenemanget (Arbetshälsa och Säkerhetsdagar) med en tvärvetenskaplig grupp experter som delar bästa praxis. Som medlem kan du också kvalificera dig genom nationell certifieringsutbildning och ansöka om ett respekterat europeiskt säkerhetscertifikat.

Som medlem i Finnsafe är du en del av att främja en säkerhetskultur och bygga en säkrare framtid!

Efter att ha betalat medlemsavgiften får du tillgång till våra medlemssidor. På våra medlemssidor kan du dyka in i webbinarier, utbildningsmaterial, medlemstidningar och andra användbara resurser när det passar dig bäst. Välkommen ombord!

Arbetsgivare, Hela Organisationen Gynnas av Medlemskap i Finnsafe

Hej, arbetsgivare, vill du bättre säkerställa din personals arbetsmiljö och välbefinnande? Dessa teman ligger Finnsafe varmt om hjärtat, och därför delar vi också kunskap om dessa ämnen med andra. När du finansierar din organisations säkerhetsprofessionals medlemskap, gynnas hela organisationen. Finnsafes medlemmar får tillgång till värdefull information och material, samt möjligheter att delta i webbinarier och omfattande utbildningar. Allt detta sparar tid och pengar för din organisation.

Vilka andra fördelar ger medlemskapet organisationen?

  • Att investera i arbetsmiljö och välbefinnande förbättrar organisationens problemlösningsförmåga, diskussionskultur, samarbete och transparens. Detta ger positiva resultat inte bara för säkerhetsnivån utan också för verksamhetens kvalitet och produktivitet.
  • Medlemskapet stödjer ett gott rykte bland anställda, kunder och potentiella kunder.
  • Medlemskapet ökar sannolikt anställdas tillfredsställelse när de upplever att säkerhetsfrågor tas på allvar.

Nya risker i arbetslivet uppstår regelbundet, men våra medlemmar får all nödvändig information i tid! Vårt nätverk säkerställer tillgång till goda praxis för experter och förbättrar deras förmåga att lösa problem och förbättra organisationens prestanda. Välkommen som medlem!

Medlemsavgifter 2024

Stödjande medlem – Silver 350 €
Stödjande medlem – Gold 1430 €
Stödjande medlem – Platinum 4990 €
Studerandemedlem 10 €

Förfrågningar

Ordförande Tiina Lius
09 507 1410
toimisto@finnsafe.net

Bli Medlem – Välkommen till Vårt Inflytelserika Nätverk!

Som medlem i Finnsafe kommer du att njuta av förmåner som evenemang och utbildningar som driver dig framåt professionellt. Du får också en unik möjlighet att nätverka.
Vi ser också till att du håller dig i framkant av aktuella ämnen inom ditt område.

Bli Medlem »

Bli medlem Medlems­sidor